EEG BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK - Magdalena Sopiarz
45 min
65 zł

Rehabilitacja

Rehabilitacja - Jacek Szyszka
45 min
50 zł

Logopeda

Terapia Logopedyczna
45 min
55 zł

Terapia Psychologiczna

Terapia Psychologiczna - Anna Salij Szyszka
60 min
85 zł
Terapia Psychologiczna - Michał Łakomski
60 min
85 zł
Terapia Psychologiczna - Karina Adamowicz
60 min
85 zł
Terapia psychologiczna - Paulina Taraszkiewicz
60 min
85 zł
Terapia Psychologiczna
60 min
85 zł
Terapia małżeńska
90 min
135 zł

Pedagog

Terapia Pedagogiczna
45 min
55 zł

Badanie pedagogiczne

Badania Pedagogiczne : dysleksja, dysortografia, dysgrafia do 16 r.ż
90 min
120 zł
Badania pedagogiczne : dyskalkulia
90 min
160 zł
Badanie pedagogiczne : dysleksja, dysortografia, dysgrafia od 16 r.ż
90 min
140 zł

Badania psychologiczne

Badania psychologiczne do 16 r.ż
90 min
120 zł
Badanie psychologiczne od 16 r.ż
90 min
140 zł